Samenwerkende partijen

De I-SHARED pilot vindt in 2019 plaats binnen enkele GGZ-instellingen verbonden aan het RGOc. In 2020 zal gewerkt worden aan een verbeterde versie van het instrument op basis van feedback verkregen uit de pilot. Het streven is om eind 2020 een instrument te hebben geschikt voor landelijke implementatie.