Samenwerkende partijen

De I-SHARED pilot heeft in 2019-2020 plaats gevonden binnen twee GGZ-instellingen verbonden aan het RGOc. In 2021 zal een verbeterde versie van het instrument op basis van feedback verkregen uit de pilot ter beschikking komen. Ook wordt er in 2021 nog gezocht naar instellingen die interesse hebben om I-SHARED binnen hun instelling te implementeren.

Het streven is om uiterlijk juni 2021 een versie van het instrument te hebben welke geschikt is voor landelijk gebruik.