About

I-SHARED (Instrument voor SHAREd-decision making bij Depressie) is een onderzoeksproject waarbij de ontwikkeling en de implementatie van een instrument ter ondersteuning van de behandelkeuze voor depressie centraal staat.

In Nederland krijgt jaarlijks 5% van de mensen te maken met een depressie. Verschillende behandelingen voor depressie zijn beschikbaar waarbij het behandelresultaat kan wisselen per patiënt. We weten dat sommige patiëntkenmerken (zoals bijvoorbeeld leeftijd, ernst van de aandoening, ziektegeschiedenis, steun van de omgeving) van invloed kunnen zijn op het behandelresultaat. Het I-SHARED instrument maakt gebruik van deze gegevens om tot een gepersonaliseerd overzicht van mogelijke behandelingen te komen.

In I-SHARED worden socio-demografische, en klinische gegevens gecombineerd middels een algoritme dat leidt tot een voorspelling over behandelresultaat. I-SHARED bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Een gepersonaliseerd rapport met hierin de relevante kenmerkern van de cliënt samengevat en een overzicht van mogelijk passende behandelopties, gebasseerd op de behandeluitkomsten van cliënten met een vergelijkbaar profiel die in het verleden behandeling hebben gehad.
  2. Toolkit Samen beslissen bij depressie: informatie over depressie, en zorg en ondersteuning. Deze bestaat onder andere uit de keuzekaarten. Keuzekaarten geven in één tabel informatie over welke mogelijkheden je volgens de zorgstandaard hebt voor eigen regie, ondersteuning en zorg. De toolkit is te downloaden via deze link.

In een pilotstudie willen we onderzocht of I-SHARED de behandelaar en cliënt kan ondersteunen in hun keuze naar een passende behandeling bij depressieve klachten. Hiermee beogen we de behandeling van depressie efficiënter te maken. I-SHARED kan ingezet worden op het moment dat behandelaar en cliënt samen overleggen en beslissen over een behandeling voor depressie. Hierbij heeft het instrument vooral een ondersteunende rol. 

Het gepersonaliseerde rapport is voortdurend in ontwikkeling. Momenteel wordt er een infographic aan het rapport toegevoegd. Hieronder is een voorbeeld van een infographic (van een test patiënt) weergegeven.

Een voorbeeld van een gepersonaliseerd rapport (van een test patiënt) is hieronder weergegeven. Let op: Deze versie van het rapport wordt nog doorontwikkeld. Momenteel wordt er gewerkt aan het beter in beeld brengen van mogelijk passende behandelopties voor de desbetreffende patiënt in het rapport.