About

I-SHARED (Instrument voor SHAREd-decision making bij Depressie) is een onderzoeksproject waarbij de ontwikkeling en de implementatie van een instrument ter ondersteuning van de behandelkeuze voor depressie centraal staat.

In Nederland krijgt jaarlijks 5% van de mensen te maken met een depressie. Verschillende behandelingen voor depressie zijn beschikbaar waarbij het behandelresultaat kan wisselen per patiënt. We weten dat sommige patiëntkenmerken (zoals bijvoorbeeld leeftijd, ernst van de aandoening, ziektegeschiedenis, steun van de omgeving) van invloed kunnen zijn op het behandelresultaat. Het I-SHARED instrument maakt gebruik van deze gegevens om tot een gepersonaliseerd overzicht van mogelijke behandelingen te komen.

In I-SHARED worden socio-demografische, klinische, behandel- en behandeluitkomst gegevens gecombineerd middels een algoritme dat leidt tot een voorspelling over behandelresultaat. Het resultaat is een gepersonaliseerd rapport met behandelopties waarin de behandelresultaten van patiënten met een vergelijkbaar profiel worden weergegeven.

In een pilotstudie willen we onderzoeken of I-SHARED behandelaar en patiënt kan ondersteunen in hun keuze naar een passende behandeling van depressieve klachten. Hiermee beogen we de behandeling van depressie efficiënter te maken. I-SHARED kan ingezet worden op het moment dat behandelaar en patiënt samen overleggen over een behandeling voor de depressie. Hierbij heeft het instrument vooral een adviserende rol.